Beste daktassen-logo

Koekje

Cookiebeleid van adirondacksofa.com

Dit document informeert gebruikers over de technologieën die adirondacksofa.com helpen om de hieronder beschreven doeleinden te bereiken. Dergelijke technologieën stellen de Eigenaar in staat om toegang te krijgen tot informatie en deze op te slaan (bijvoorbeeld door een cookie te gebruiken) of bronnen te gebruiken (bijvoorbeeld door een script uit te voeren) op het apparaat van een Gebruiker terwijl deze interactie heeft met adirondacksofa.com.

Voor de eenvoud worden al dergelijke technologieën in dit document gedefinieerd als "Trackers" ? tenzij er een reden is om te differentiëren.
Hoewel cookies bijvoorbeeld in zowel web- als mobiele browsers kunnen worden gebruikt, zou het onnauwkeurig zijn om over cookies te praten in de context van mobiele apps, aangezien ze een browsergebaseerde tracker zijn. Om deze reden wordt in dit document de term Cookies alleen gebruikt waar deze specifiek bedoeld is om dat specifieke type Tracker aan te duiden.

Voor sommige doeleinden waarvoor Trackers worden gebruikt, is mogelijk ook de toestemming van de Gebruiker vereist. Elke gegeven toestemming kan te allen tijde vrijelijk worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

Adirondacksofa.com maakt gebruik van Trackers die rechtstreeks door de Eigenaar worden beheerd (zogenaamde ?first-party? Trackers) en Trackers die diensten van derden mogelijk maken (zogenaamde ?third-party? Trackers). Tenzij anders vermeld in dit document, hebben externe providers toegang tot de door hen beheerde Trackers.
De geldigheids- en vervaltermijnen van Cookies en andere soortgelijke Trackers kunnen variëren afhankelijk van de levensduur die is ingesteld door de Eigenaar of de relevante provider. Sommige verlopen na beëindiging van de browsersessie van de Gebruiker.
Naast wat is gespecificeerd in de beschrijvingen binnen elk van de onderstaande categorieën, kunnen gebruikers nauwkeurigere en bijgewerkte informatie vinden over levensduurspecificaties, evenals andere relevante informatie? zoals de aanwezigheid van andere Trackers - in het gekoppelde privacybeleid van de respectievelijke externe providers of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van adirondacksofa.com en de levering van de Dienst

Adirondacksofa.com maakt gebruik van zogenaamde ?technische? Cookies en andere soortgelijke Trackers om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking of levering van de Dienst.

Trackers van derden

  • Hosting- en backend-infrastructuur

Andere activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van Trackers

Ervaringsverbetering

Adirondacksofa.com gebruikt Trackers om een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden door de kwaliteit van de opties voor voorkeursbeheer te verbeteren en door interactie met externe netwerken en platforms mogelijk te maken.

  • Inhoud van externe platforms weergeven
  • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

Meting

Adirondacksofa.com gebruikt Trackers om het verkeer te meten en het gebruikersgedrag te analyseren met als doel de Dienst te verbeteren.

  • Analytics

Targeting en reclame

Adirondacksofa.com gebruikt Trackers om gepersonaliseerde marketinginhoud te leveren op basis van gebruikersgedrag en om advertenties te bedienen, weer te geven en te volgen.

  • Adverteren
  • Commerciële aansluiting

Voorkeuren beheren en toestemming geven of intrekken?

Er zijn verschillende manieren om Tracker-gerelateerde voorkeuren te beheren en, waar relevant, toestemming te geven en in te trekken:

Gebruikers kunnen voorkeuren met betrekking tot Trackers rechtstreeks vanuit hun eigen apparaatinstellingen beheren, bijvoorbeeld door het gebruik of de opslag van Trackers te voorkomen.

Bovendien, wanneer het gebruik van Trackers is gebaseerd op toestemming, kunnen Gebruikers een dergelijke toestemming geven of intrekken door hun voorkeuren in te stellen in de cookiemelding of door dergelijke voorkeuren dienovereenkomstig bij te werken via de relevante widget voor toestemmingsvoorkeuren, indien beschikbaar.

Het is ook mogelijk om via relevante browser- of apparaatfuncties eerder opgeslagen Trackers te verwijderen, inclusief de Trackers die worden gebruikt om de initiële toestemming van de Gebruiker te onthouden.

Andere Trackers in het lokale geheugen van de browser kunnen worden gewist door de browsegeschiedenis te verwijderen.

Met betrekking tot Trackers van derden kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken via de bijbehorende opt-out-link (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die worden aangegeven in het privacybeleid van de derde partij, of door contact op te nemen met de derde partij.

Trackerinstellingen lokaliseren

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie vinden over het beheer van cookies in de meest gebruikte browsers op de volgende adressen:

Gebruikers kunnen ook bepaalde categorieën Trackers die in mobiele apps worden gebruikt, beheren door zich af te melden via de relevante apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen van het apparaat voor mobiele apparaten of trackinginstellingen in het algemeen (Gebruikers kunnen de apparaatinstellingen openen, de relevante instelling bekijken en zoeken ).

Specifieke opt-outs voor advertentie-industrie

Niettegenstaande het bovenstaande kunnen gebruikers de instructies volgen die worden gegeven door: YourOnlineChoices (EU), de Netwerkadvertentie-initiatief (VS) en de Alliantie voor digitale advertenties (ONS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere soortgelijke diensten. Met dergelijke initiatieven kunnen gebruikers hun trackingvoorkeuren voor de meeste advertentietools selecteren. De Eigenaar raadt Gebruikers dan ook aan om naast de informatie in dit document gebruik te maken van deze bronnen.

De Digital Advertising Alliance biedt een applicatie genaamd AppKeuzes die gebruikers helpt om op interesses gebaseerde advertenties in mobiele apps te beheren.

Eigenaar en gegevensbeheerder

Tweede ringweg, Kakpagyilli Opp Dohanlee Junction, Tamale, Ghana

E-mailadres eigenaar: niendoo2@gmail.com

Aangezien het gebruik van Trackers van derden via adirondacksofa.com niet volledig door de Eigenaar kan worden gecontroleerd, moeten specifieke verwijzingen naar Trackers van derden als indicatief worden beschouwd. Om volledige informatie te verkrijgen, wordt de Gebruikers vriendelijk verzocht om het privacybeleid te raadplegen van de respectievelijke diensten van derden die in dit document worden vermeld.

Gezien de objectieve complexiteit van trackingtechnologieën, worden gebruikers aangemoedigd om contact op te nemen met de eigenaar als ze meer informatie willen ontvangen over het gebruik van dergelijke technologieën door adirondacksofa.com.

Definities en juridische verwijzingen

Laatste update: 29 oktober 2020